Het Pijpenhuis de Webwinkel voor pijprokers

Meerschuim


Geschiedenis
Graaf Andrassy uit Hongarije nam in 1723 van een reis door Turkije een klomp materiaal mee. Bij thuiskomst gaf hij de klomp aan zijn schoenmaker, die ook een kundig houtbewerker was, en liet hem een tabakspijp kerven. Dat was de eerste beschrijving van de meerschuimen pijp. Aanvankelijk dacht men een materiaal te hebben ontdekt dat versteend zeeschuim was. In werkelijkheid was het verkiezeld magnesium dat oorspronkelijk is ge­vormd door kalkhouden­de zeediertjes uit de prehistorische tijd. Tot omstreeks 1850 werden de meer­schuimen pijpen uitsluitend vervaardigd in Wenen, Boedapest, Parijs en Turijn. De zgn. "Vienna" pijp ontleend zijn naam aan de Weense tijd. Meer­schuim is afgeleid van het woord "MERTSCHCAVON" en was een veelgebruikte handelsterm uit die tijd. Anderen beweren dat het een verbastering is van het Duitse "Merschaum" = zeeschuim.
Meerschuimen pijpen
De meerschuimen pijp is vaak een nog onvervul­de hartenwens van veel pijprokers. De fraaie, vaak klassieke en semi- klassieke modellen zijn zuiver, helderwit van kleur bij aanschaf. Na enkele weken wordt de kop iets roomkleuriger, na enkele maanden amberkleurig en in de loop van een aantal jaren wordt de kop goudbruin van kleur. Iedere keer als u de pijp rookt wordt hij fraaier en warmer van kleur en een steeds kost­baarder bezit.
Herkomst
Meerschuim wordt gevonden in gebieden als de Krim, Bosnië, Griekenland, Spanje, Tanza­nia maar vooral in Turkije. De grootste handelsmarkt voor meerschuim, Eskisjehr, ligt  niet ver van Ankara. Het Turkse meerschuim is meestal helder wit van kleur. Het komt grijs­kleurig van ca. 60 meter diepte uit de grond en is zeer vochtig. Zodra het gaat drogen wordt het hard en wit. Meer­schuim uit Afri­kaanse landen is vaak zwaarder van gewicht en grover van structuur. Na het drogen blijft het wat grijzer van kleur met kleine spikkel­tjes. Kwalitatief is er nauwelijks enig verschil met uit Turkije afkomstig meerschuim. Door een slechte aanvoer vanuit de Afrikaanse lan­den is hun meerschuim bijna niet te koop . De Turkse leveranciers en fabrikanten drijven meer handel, waardoor hun producten beter verkrijgbaar zijn. In het verleden werden op­drachten aan beroemde kunstenaars verstrekt om fraaie gebeeldhouwde pijpenkoppen uit meerschuim te maken. Staaltjes van deze kunstzinnige nijverheid vind u bij ons in de zaak en uiteraard in diverse musea.
Blok meerschuim
Uit de ruwe gedolven blokken meerschuim worden de pijpenkoppen gesneden. Alle pijpen zullen van elkaar verschillen. Serieproductie is  onmogelijk. Tijdens het kerven ontstaat er afval. Van die restanten worden vaak in series modellen geperst.  Alle gesneden pijpen zijn  gemaakt van blokmeerschuim. Kwalitatief zijn er nauwelijks verschillen tussen blok- en mas­sameerschuim. De blokmeerschuimen pijpen zijn echter iets ster­ker en wat lich­ter van gewicht ­dan hun geperste soort­genoten.
Eigenschappen
De grote voordelen van het roken uit een meer­schuimen pijp zijn o.a. weinig warmte geleidend, zeer sterk vocht op­nemend ( tot 135% van haar eigen ge­wicht ), niet inbranden, licht van gewicht en zeer fraai van vorm en kleur. Naarma­te de pijp meer wordt gerookt krijgt de kop een licht amberkleurige tint, die steeds dieper van kleur wordt. Het  zeld­zame materiaal en de vele handarbeid zorgen ervoor dat de pijpen niet tot de goedkoopste behoren. Meerschuim is gevoelig voor plot­selinge temperatuur­verschillen. Leg een warme pijp nooit op een koude ondergrond en probeer grote verschillen in temperatuur te voorko­men. De glans op de kop van een meer­schuimen pijp is ontstaan door haar in te wrijven met vloeibare warme bijenwas. Een nieuwe pijp dient derhalve zo min mogelijk met de vingers en handen  te worden aangepakt. Vlekken zijn nooit meer te verwijderen.
Calciné pijpen
Bij sommige meerschuimen pijpen wor­den de koppen, voordat ze in de was gezet worden, gedrenkt in een warme plantaardige olie. Die olie, waarvan het recept een goed bewaard fabrieks­geheim is, dringt diep door in het materiaal en er ontstaat een licht geel-bruine kleur, die donkerder wordt aan de bovenkant van de kop. Daarna veran­dert de kleur niet meer, hoog­stens wordt zij iets donkerder. Het voordeel is dat de pijp vuilafstotend is en geen vlek­ken meer kan krijgen.
Droogroker
De beste eigenschap van een meerschuimen pijp is vocht­opname. Meerschuim neemt meer dan 135% van haar eigen gewicht aan vocht op. Een prima droogroker dus. Het materiaal zorgt voor een koele, zuivere smaak, dus zacht en niet scherp op de tong. De eerste paar pijpen die u opsteekt kunnen  een  wat zoetige bij­­­­­­smaak hebben. De  bijenwas moet eerst iets inwerken  maar na die "in­rookperio­de" wordt de smaak en de na­smaak rond­uit perfect. Alles bij elkaar een overweging waard zo' n pijp aan te schaffen.
Modellen
De klassieke modellen zijn afgeleid van bruyère houten pijpen. De gesneden pijpen  zijn ware kunstwerkjes van de pijpenmakers. Vele meerschuimen pijpen zijn verpakt in een eigen, op maat gemaakt, hard etui, zodat breuk tijdens vervoer praktisch is uitgesloten. Op deze wijze wordt een meerschuimen pijp een wel zeer persoonlijke pijp, die, met liefde behandeld, de mooiste pijp in uw collectie wordt.
Samenvatting
  • Meerschuim is weinig warmtegeleidend. Uw pijp wordt nooit te heet.
  • Meerschuim brandt niet in, zodat u de pijp niet hoeft in te roken.
  • Er ontstaat geen koollaagje in de kop.
  • Meerschuim is bijzonder licht van ge­wicht.
  • Meerschuim kan meer dan 135% van zijn eigen gewicht aan vocht opnemen: een ab­solute droogroker.
  • Het uiterlijk is bijzonder fraai en kleurt zeer geleidelijk naar een warme amberkleur.
  • Meerschuim is kwetsbaar, vooral in de be­ginfase.
  • Meerschuim is gevoelig voor plotselinge temperatuurverschillen.
  • Meerschuim is een  kostbaar materiaal.
  • Een meerschuimen pijp wordt een steeds fraaier en kostbaarder persoonlijk bezit.
In onze zaak hebben we steeds een uitgebreide keuze meerschuimen pijpen in diverse modellen en prijzen. In deze webwinkel is een gedeelte opgenomen.
Het Pijpenhuis
Familie Bodar